fbpx
Kancelaria Mediacyjna Małgorzata Bohosiewicz–Suchoń

SKUTECZNE MEDIACJE

to Twoja szansa na dobrowolne, skuteczne i tańsze rozwiązania każdego sporu - wygrywają zawsze obie strony

INTERNETOWA OLIMPIADA WIEDZY O MEDIACJI

Prezes Sądu Rejonowego w Gliwicach wraz z Mediatorami z Kancelarii Mediacyjnej „Skuteczne Mediacje” zaprasza młodzież ze szkół Gliwickich oraz Powiatu Gliwickiego do udziału w konkursie pn. „Internetowa Olimpiada Wiedzy o Mediacji” zorganizowanej w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości Tygodnia Mediacji (15-19 października 2018 r). Celem konkursu jest upowszechnienie wśród młodzieży szkolnej wiedzy i kultury prawniczej oraz informacji o nowoczesnej i popularnej w wielu krajach metodzie rozwiązywania wszelkich sporów bez konieczności pójścia do sądów.
Olimpiada ma charakter dwuetapowego konkursu. Wypełniona praca konkursowa w pierwszym etapie powinna zawierać odpowiedzi na nadesłane przez organizatorów drogą internetową pytania dotyczące wiedzy dostępnej na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Gliwicach, Ministerstwa Sprawiedliwości, Kancelarii Mediacyjnej” Skuteczne Mediacje”, Polskiego Centrum Mediacji. 
Finał polegać będzie na udzieleniu odpowiedzi na pytania testowe w siedzibie Sądu w Gliwicach, w obecności publiczności, którą stanowić będą sędziowie, mediatorzy, publiczność oraz kibice ze szkół, z których pochodzić będą uczestnicy finału.
Zgłoszenia do konkursu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 8 października 2018r. do godz. 15.00 e-mailem na adres: administracja@gliwice.sr.gov.pl
Pierwszy etap olimpiady planowany jest na 10 października 2018, finał 18 października.
W razie dodatkowych pytań odpowiedzi udziela Małgorzata Bohosiewicz-Suchoń telefonicznie: 607 053 493 lub mailowo: administracja@gliwice.sr.gov.pl
Uroczyste wręczenie dyplomów odbędzie się 18 października 2018r. w Sądzie Rejonowym w Gliwicach.
Pobierz:
- Regulamin Olimpiady
- Formularz zgłoszenia

Dyskrecja

O sprawie mediacyjnej wiedzą tylko strony – szczególnie jest to ważne w stosunkach handlowych, gdyż informacje o prowadzonych sporach sądowych często źle wpływają na wizerunek przedsiębiorcy.

Poufność

Mediatora obowiązuje tajemnica zawodowa, a tajność przebiegu mediacji jest chroniona prawnie – w przeciwieństwie do posiedzeń sądowych, które z zasady są jawne.

Odformalizowanie

Brak skomplikowanych procedur, występujących w postępowaniu sądowym. Spotkanie na neutralnym gruncie w kancelarii skutecznie neutralizuje stres związany z przebywaniem na sali sądowej i pozwala na załatwienie sprawy.

Bezstronność

Strony w mediacji mają równe prawa i są jednakowo traktowane. Profesjonalny mediator, jako strażnik procedury nie reprezentuje żadnej ze stron - zarządza procesem mediacji i umożliwia stronom konstruktywny dialog w atmosferze wzajemnego szacunku.
mb.png
Małgorzata Bohosiewicz-Suchoń: magister prawa, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego i studiów podyplomowych zarzadzania finansami publicznymi na Uniwersytecie Warszawskim, mediator z dziesięcioletnim doświadczeniem w mediacjach: karnych, nieletnich, rodzinnych, cywilnych i gospodarczych.

Decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 02.04.2007 wpisana do wykazu instytucji i osób godnych zaufania,uprawnionych do przeprowadzania postepowania mediacyjnego w sprawach nieletnich,w sprawach karnych.

Na listę stałych mediatorów sądowych także w zakresie spraw gopdarczych, rodzinnych i cywilnych wpisana została decyzją Prezesa Sądu Okręgowego z dnia 20.07.2017 roku

U mnie nie ma zwycięzców ani przegranych

Rozmowa z Małgorzatą Bohosiewicz-Suchoń, mediatorem wpisanym na listę mediatorów stałych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach.

firma-1000x648.jpg

Nasza oferta

Masz konflikt dotyczący opieki nad dzieckiem podziału majątku, podziału spadku zniesienia współwłasnosci, sporu z kontrahentem, zapłaty, sporu z organem - skorzystaj z pomocy mediatora

Nasza kancelaria pozwoli Ci na kontakt z mediatorem, który pomoże zawrzeć satysfakcjonującą ugodę, która po zatwierdzeniu przez sąd służy jako wyrok sądowy.

Prowadzimy mediacje w sprawie sporów na tle rodzinnym, spadkowym, sąsiedzkim i lokalowym, a także pozostałych konfliktów na tle zobowiązań.

Ze względu na pełny zakresu usług mediacyjnych kancelaria współpracuje z ekspertami z różnych dziedzin w zależności od potrzeb mediacji.

Nasza Kancelaria nawiązała stałą współpracę z mecenas Moniką Spieler,
prowadzącą w Warszawie znaną Kancelarię Adwokacką i Mediacyjną. Dla
Klientów indywidualnych i przedsiębiorców świadczymy usługi prawne zarówno
na etapie sądowym bądź pozasądowym, jak i w zakresie mediacji. Pomożemy w
rozwodach, sprawach cywilnych, gospodarczych i innych. Więcej informacji:
www.monikaspieler.pl  

Szczegóły naszej oferty

Mediacja sądowa może być wszczęta na podstawie skierowania sądu. Mediacja umowna wszczynana na podstawie umowy pomiędzy stronami sporu i mediatorem, gdy strony decydują się na rozwiaznie sporu poza sądem. Zajmujemy się prowadzeniem spraw w zakresach:
Mediacje LOKALOWE i SĄSIEDZKIE
  • spory graniczne (immisje, naruszenia posiadania, „kłótnie sąsiedzkie”, itp.),
  • spory o służebności (ustanawianie, wykonywanie, modyfikacja, znoszenie),
  • spory o podział nieruchomości wspólnej do korzystania („quad usum”),
  • spory o zniesienie współwłasności (sposób podziału, spłaty),
  • spory o nadbudowy lub przebudowy nieruchomości wspólnej,
  • spory w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych.
Mediacje SPADKOWE
Mediacje RODZINNE
SPRAWY CYWILNE i GOSPODARCZE
Mediacje KARNE (kierowane przez sąd)
Mediacje NIELETNICH (kierowane przez sąd)
Mediacje ADMINISTRACYJNE
oferta-1000x667.jpg

Etapy postępowania w mediacji

Kontakt z Mediatorem

W celu zainicjowania mediacji. Wniosek mogą złożyć obie strony lub tylko jedna strona. Jeżeli wniosek złożyła jedna strona, Mediator nawiązuje kontakt z drugą stroną w celu zaproszenia do mediacji.

Ustalenie terminu spotkania wstępnego
Spotkanie wstępne
Posiedzenie mediacyjne
Podpisanie ugody
Złożenie przez mediatora ugody w sądzie

Co zapewnia mediacja?

DYSKRECJĘ

O sprawie mediacyjnej wiedzą tylko strony – szczególnie jest to ważne w stosunkach handlowych, gdyż informacje o prowadzonych sporach sądowych często źle wpływają na wizerunek przedsiębiorcy.

POUFNOŚĆ
ODFORMALIZOWANIE
PRZYJAZNE WARUNKI
SKUTECZNOŚĆ
EFEKTYWNOŚĆ
OSZCZĘDNOŚĆ
SZYBKOŚĆ
BEZSTRONNOŚĆ
NEUTRALNOŚĆ
Koszty Mediacji Sądowych (cywilna, gospodarcza)

W postępowaniu mediacyjnym ze skierowania sądu, w sporach niemajątkowych oraz w sporach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, wynagrodzenie mediatora wynosi 150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde kolejne - 100 zł (łącznie nie więcej niż 450 zł). Jeśli postępowanie dotyczy praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego). Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji (w tym opłata za wynajem pomieszczenia, oraz koszty korespondencji ). Jeśli mediator jest podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług, do kosztów mediacji dolicza się podatek VAT.

Niezależnie od wyniku sprawy, sąd może nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów powstałych wskutek oczywiście nieuzasadnionej odmowy udziału w mediacji.

Jeśli dojdzie do zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy, strona otrzyma zwrot 100% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu.

Jeśli do zawarcia ugody przed mediatorem dojdzie na późniejszym etapie postępowania sądowego (po rozpoczęciu rozprawy), strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej.

 

Mediacja Rodzinna
Koszty Mediacji Pozasądowych
koszty-1000x666.jpg

Kontakt

Adres: 44-100 Gliwice, ul Raciborska 2, II piętro
Tel: +48 607 053 493
E-mail: m.bohosiewicz-suchon@skutecznemediacje.pl

Zapraszamy codziennie po uprzednim kontakcie telefonicznym.
©2022 Skuteczne Mediacje. Wszelkie prawa zastrzeżone